» معرفی شر کت » تیم مدیریتی

تیم مدیریتی شرکت سیمان سفید استهبان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

          مهرزاد پورکریم

مدیرعامل

2

 

مدیرکارخانه

3

علیرضا مددی

معاونت اداری و پشتیبانی

4

حسن قنبری

مدیر تولید

5

محمدرضا موقعی

مدیرفنی

6

آیدا صمیمی

مدیرفروش و صادرات

7

 

مدیر طرح و برنامه

8

رضا جاویدجهرمی

رئیس بازرگانی

9

نوید خزفروش

سرپرست آزمایشگاه

10

محمدجواد صدیق

رئیس دفتر فنی