خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت سیمان سفید استهبان

 

شرکت سیمان سفید استهبان، فعال در زمینه تولید انواع سیمان فوق سفید با ایجاد تفکر فرایندگرا، بهبود کیفیت خدمات، رضایتمندی مشتریان، بهبود عملکرد زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفهایی و سلامت کارکنان را با رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات به عنوان اولویتهای نظام مدیریتی خود تلقی مینماید. شرکت سیمان سفید استهبان با انتخاب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2015، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007، سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011، اخذ نشان CE و سیستم مدیریت فرآیندهای تامین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10001-4 به عنوان الگوی مدیریتی، خطمشی کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت سیستم انرژی و رضایت مشتری و رسیدگی به شکایت مشتری، را به شرح ذیل اعلام مینماید :

v      توسعه دانش فنی و مدیریت با استفاده از آموزش کارکنان به منظور ارتقاء بهرهوری و رشد اقتصادی سازمان.

v      ایجاد تعامل پویا با ذینفعان سازمان و تکیه بر همدلی، مشارکت و بهره‌گیری از توانمندی آنها به منظور بهبود مستمر تمام فرآیندهای سازمان.

v      افزایش سطح رضایت مشتری از طریق شناسایی و برآورده سازی نیازهای مشتریان، تامین آن در موعد مقرر و ارتقاء سطح کیفیت محصولات.

v      برقراری راه‌های ارتباطی مناسب و نوین جهت سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت مشتریان.

v      تلاش جهت حضور موفق در زمینه صادرات.

v      تبعیت از قوانین و الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فرآیندهای شرکت.

v      تعهد به حذف و یا کاهش ریسک خطرات به پایین­ترین حد ممکن به صورت منطقی، مستدل و قابل کاربرد.

v      بهبود مستمر عملکرد انرژی با تعهد به در دسترس بودن منابع و اطلاعات ضروری مورد نیاز سیستم مدیریت انرژی.

v      تبعیت از قوانین و استانداردهای موجود در آزمایشگاه به منظور نظارت دقیق بر کیفیت محصول.

 

از این رو خط مشی شرکت سیمان سفید استهبان به کلیه واحدها ابلاغ و نهادینه شده است. لذا اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ متعهد به پشتیبانی از سیستم های مدیریتی در راستای بهبود مستمر و برآورده سازی الزامات قابل کاربرد در سازمان بوده و از یکایک مدیران و کارکنان انتظار می‌رود با آگاهی از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات خود با رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای و برخورداری از روش‌های مختلف مشتری مداری متعهد ‌گردند که مطابق با خواسته‌های هر یک از استانداردهای سری 10000 تمام تلاش خود را جهت جلب رضایت مشتریان به عمل آورند.