» معرفی شر کت » توانمندیها » گواهی ها

گواهی ها

 • گواهی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

 • CE

 • استاندارد 425

 • شرکت سیمان سفید استهبان واحد نمونه صنعتی سال ۹۷

 • iso 50001

 • iso 18001

 • iso 14001

 • iso 10004

 • iso 10003

 • iso 10002

 • iso 10001

 • iso 9001

 • شرکت سیمان سفید استهبان واحد نمونه صنعتی سال 98

 • گواهی تحقیق و توسعه

Loading