لیست قیمت سیمان سفید استهبان

سیمان کیسه ای

سیمان (کیسه)

مقدار(تن)

قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

قیمت با مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

25

1

3،080،000

3،357،200

40

1

2،980،000

3،248،200

50

1

2،938،000

3،202،420

 

 

سیمان فله

سیمان

مقدار (تن)

قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

قیمت با مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

فله

1

2،600،000

2،834،000