لیست قیمت سیمان سفید استهبان

سیمان کیسه ای

سیمان (کیسه)

مقدار(تن)

قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

قیمت با مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

25

1

3،980،000

4،338،200

40

1

3،880،000

4،229،200

50

1

3،838،000

4،183،420

 

 

سیمان فله

سیمان

مقدار (تن)

قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

قیمت با مالیات بر ارزش افزوده(ریال)

فله

1

3،500،000

3،815،000