لیست قیمت سیمان سفید استهبان

سیمان کیسه ای

سیمان (کیسه)

مقدار(تن)

قیمت با مالیات بر ارزش افزوده

قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

25

1

2،801،300

2،570،000

40

1

2،735،900

2،510،000

50

1

2،692،300

2،470،000

 

 

سیمان فله

سیمان

مقدار (تن)

قیمت با مالیات بر ارزش افزوده

قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده

فله

1

2،528،800

2،320،000