» دپارتمان های شرکت » روابط عمومی » گالری تصاویر
  • توزیع سبد مواد غذایی بین کارکنان

  • برگزاری کلاسهای نظام آراستگی

  • برگزاری کلاس آموزشی هیدرولیک پایه در محل کارخانه

  • حضور در نمایشگاه عمان

  • حضور در نمایشگاه عمان

  • حضور در نمایشگاه عمان

Loading